Category: Thông tin công ty

Thông tin công ty

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Thông tin công ty

Thiết lập chi nhánh

1. Tạo chi nhánh mới Để tạo các chi nhánh khác nhau: Bạn thao tác theo các bước sau: Vào...

Thiết lập công ty

Mục này dành cho Admin để kiểm soát các hoạt động trên Upca và tác động đến tất cả các...

Thiết lập chức vụ

1. Tạo chức vụ mới Tạo ra nhiều chức vụ khác nhau và thêm nhân viên vào các chức vụ...