Ca làm

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Quản lý lịch làm việc
 4. Ca làm

Gồm có 3 loại ca làm:

 • Ca chỉ định: là Admin, quản trị viên sẽ chọn những nhân viên để đi làm trong thời gian tới.
 • Ca trống: là Admin, quản trị viên tạo ra ca làm này để các nhân viên có thể đăng ký vào và sẽ đi làm nếu như được duyệt.
 • Ca lưu trữ:
  – Khi ca trống đã quá thời gian làm nhưng không ai đăng ký thì sẽ trở thành ca lưu trữ.
  – Khi ca trống bị hủy tin đăng hoặc giảm số lượng ca trống thì những ca bị hủy sẽ trở thành ca lưu trữ.

1. Tạo ca làm việc

Bước 1: Tại mục làm việc: Nhấn nút Tạo ca mới.

Tùy theo tính chất làm muốn tạo để tạo các loại ca làm tương ứng, có 3 ca cần để tạo: ca chỉ định, ca cần nhân viên.

Bước 2: Nhập các tiêu chí để tạo ca làm việc.
Lưu ý: Admin/quản lý chỉ có thể tạo ca mới với thời gian là hiện tại đến tương lai không thể tạo ca làm với thời gian trong quá khứ.

Bước 3: Lựa chọn đăng tin hay không đăng tin.

Nếu chọn đăng tin: tất cả các thông tin sẽ được hiển thị trên lịch làm việc của các nhân viên liên quan.

Nếu chọn tắt đăng tin, chỉ có người tạo thấy được tin đăng đó và chưa có hiệu lực trên lịch làm việc của nhân viên.

2. Xóa ca làm:

Chỉ có thể xóa ca làm trong tương lai và không thể xóa những ca trong quá khứ.

Đối với ca trống sẽ có thêm một thao tác đó là Hủy tin đăng, với thao tác này Admin/quản lý có thể giảm số lượng cần nhân viên của ca trống hoặc là hủy đăng tin của ca trống. Sau đó, ca bị hủy tin sẽ trở thành ca lưu trữ.

3. Thao tác với ca làm của nhân viên:

Với một ca làm cụ thể có thời gian làm việc trong tương lai, ngoài việc nhân viên tự đề nghị thay ca làm, quản lý cũng có thể thao tác thay.

Đề nghị nhường ca:

Quản lý mở chi tiết ca làm, sau đó nhấp vào sau đó nhấp vào nút chức năng mở rộng , chọn mục Đề nghị nhường ca

Ca làm sau khi đề nghị thay ca sẽ được chuyển đến nhân viên được nhận đề nghị.

Với các ca làm đã được nhân viên đồng ý thay ca, thì cần phải có quản lý duyệt. Quản lý nhận được thông báo về việc này, các ca làm được hiển thị tại mục chờ duyệt.

Thao tác của quản lý bao gồm:

 • Cho phép thay ca: ca làm được chuyển qua nhân viên phụ trách mới.
 • Hủy thay ca: ca làm vẫn được giữ cho nhân viên phụ trách cũ và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đồng ý thay ca.
 • Đánh dấu ca làm nghỉ không phép: ca làm bị đánh dấu nghỉ không phép và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đồng ý thay ca.
 • Đánh dấu ca làm nghỉ bệnh: ca làm bị đánh dấu nghỉ bệnh và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đồng ý thay ca.

Chuyển thành ca cần nhân viên:

Quản lý mở chi tiết ca làm, sau đó nhấp vào nút chức năng mở rộng , chọn mục Chuyển thành ca cần nhân viên.

Ca làm sau khi đề nghị nhường ca sẽ được chuyển mục cần nhân viên để các nhân viên có thể đề xuất nhận ca làm.

Với các ca làm có trạng thái nhường ca làm đã được nhân viên khác ứng tuyển làm thay , thì cần phải có quản lý duyệt. Quản lý nhận được thông báo về việc này, các ca làm được hiển thị tại mục chờ duyệt.

Thao tác của quản lý bao gồm

 • Chọn nhân viên: chọn 1 nhân viên phụ trách ca làm, các nhân viên không được chọn sẽ nhận được thông báo từ chối có lý do từ chối của quản lý.
 • Hoặc quản lý có thể đăng kí với ca làm này ( trong trường hợp quản lý có cùng chức vụ với ca làm).
 • Đánh dấu ca làm nghỉ không phép: ca làm bị đánh dấu nghỉ không phép và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đăng kí.
 • Đánh dấu ca làm nghỉ bệnh: ca làm bị đánh dấu nghỉ bệnh và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đăng kí.
 • Từ chối duyệt: quản lý chọn các nhân viên để từ chối duyệt và gửi lý do từ chối về cho các nhân viên đã đăng kí.
 • Hủy đề nghị: ca làm vẫn được giữ cho nhân viên phụ trách cũ và gửi lý do từ chối cho nhân viên đã đồng ý thay ca.

Was this article helpful?