Đăng nhập và quên mật khẩu

Đăng nhập và quên mật khẩu

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Tài khoản
 4. Đăng nhập và quên mật khẩu

Đăng nhập

Website

Người dùng với mọi phân quyền có thể đăng nhập vào Upca bằng website và sử dụng đầy đủ tính năng tương ứng với vai trò của họ.

 1. Truy cập trang đăng ký của Upca
 2. Đăng nhập bằng email và mật khẩu

Mobile App

Người dùng với mọi phân quyền có thể đăng nhập vào Upca bằng mobile app. Tuy nhiên, đối với Admin trên mobile app, tính năng sẽ bị giới hạn giống như vai trò của Quản lý.

 1. Tải ứng dụng UPCA trên Android từ CH Play hoặc trên iOS từ App Store.
 2. Đăng nhập bằng email và mật khẩu

Quên mật khẩu

Trong hệ thống Upca, khi người dùng quên mật khẩu và muốn tìm lại mật khẩu của tài khoản.

 1. Trên giao diện đăng nhập, nhấp chọn vào Quên mật khẩu.
 2. Nhập email tài khoản của bạn.
 3. Hệ thống sẽ gửi đường dẫn vào trong mail của bạn. Nếu bạn không tìm thấy mail ở hộp thư chính thì vui lòng kiểm tra lại trong hòm thư rác (Spam).
 4. Nhập chọn vào đường dẫn và nhập lại mật khẩu mới.

Sau đó, bạn đã có thể đăng nhập vào hệ thống Upca bằng mật khẩu mới.

Was this article helpful?