Category: Tài khoản

Tài khoản

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Tài khoản

Tài khoản chủ công ty

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách đăng ký tài khoản nhân viên, vui lòng xem tại đây. Mô tả Một...

Hồ sơ nhân viên

Chỉnh sửa Phân quyền Mỗi người dùng đều có thể chỉnh sửa những thông tin cơ bản trong hồ sơ...

Thông báo

Thông báo này là mục thông báo được xuất hiện ở trang tổng quan khi vừa mới đăng nhập vào...

Tài khoản nhân viên

Tổng quan Định nghĩa Nhân viên là người được chủ công ty thêm vào công ty. Tài khoản của nhân...