Thiết lập chi nhánh

Thiết lập chi nhánh

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Thông tin công ty
  4. Thiết lập chi nhánh

1. Tạo chi nhánh mới

Để tạo các chi nhánh khác nhau: Bạn thao tác theo các bước sau: Vào trang chủ đến mục chi nhánh sau đó nhân vào mục “Thêm +” tại màn hình chi nhánh.

Nhập các thông tin như sau:

  • Tên chi nhánh. (Bắt buộc)
  • Địa chỉ. (Bắt buộc)
  • Số điện thoại. (Bắt buộc)
  • Thêm nhân viên vào chi nhánh đang tạo. Bạn có thể nhập tên từng nhân viên hoặc thêm toàn bộ danh sách nhân viên bằng việc nhấn nút “Thêm tất cả”. Nếu muốn thao tác xóa tất cả các nhân viên, nhấn nút “Xóa tất cả”.
  • Bạn có thể lựa chọn ẩn chi nhánh này khi mà bạn không quản lý chi nhánh này nữa. Nếu ẩn, lúc tạo lịch làm việc cho nhân viên chi nhánh này sẽ không xuất hiện.

2. Lưu trữ chi nhánh

Với các chi nhánh không còn sử dụng trong hệ thống, người dùng có thể chọn lưu trữ chi nhánh đó.

Người dùng chọn các tác động sẽ ảnh hưởng đến hệ thống khi chọn lưu trữ chi nhánh này và nhấn Lưu.

Was this article helpful?