Tài khoản nhân viên

Tài khoản nhân viên

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Tài khoản
 4. Tài khoản nhân viên

Tổng quan

Định nghĩa

 • Tài khoản của nhân viên được tạo khi chủ công ty gửi lời mời tham gia công ty đến nhân viên thông qua email.
 • Tài khoản của nhân viên sẽ có một số giới hạn tùy theo phân quyền.

Phân quyền

 • Tài khoản của nhân viên gồm có 3 quyền truy cập chính bao gồm: Quản trị viên (Admin), quản lý (Manager), Nhân viên (Employee). Để biết thêm chi tiết về 3 quyền này, vui lòng xem tại đây.

Hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên

Thao tác người tạo nhân viên

Có 3 lựa chọn để thêm nhân viên:

 • Tạo một nhân viên mới với thao tác trực tiếp trên hệ thống.
 • Tạo nhân viên mới bằng file excel hoặc csv.

Chỉ một số phân quyền nhất định mới có thể thêm nhân viên vào công ty.

Cách 1: Thêm từng nhân viên vào hệ thống.

 1. Sau khi chủ công ty đăng nhập vào hệ thống, từ màn hình Tổng quan Nhân viên → Nhấn nút “Thêm nhân viên”.
 2. Điền các thông tin yêu cầu.
 3. Nhấn nút Lưu.

Cách 2: Thêm nhân viên hàng loạt bằng file excel hoặc csv.

 1. Tại màn hình quản lý nhân viên, chọn nút mở rộng (cạnh nút thêm).
 2. Chọn Tải danh sách nhân viên.
 3. Chỉnh sửa file mẫu, thêm thông tin cơ bản của các nhân viên.
 4. Chọn Nhập danh sách nhân viên.
 5. Bổ sung các thông tin chi tiết như phân quyền, chi nhánh, chức vụ.
 6. Hoàn tất nhập nhân viên.

Kết quả: Nhân viên vừa được tạo sẽ nằm tại mục Danh sách nhân viên đã được mời. Nhân viên cần kích hoạt tài khoản với đường link được gửi vào email để tham gia hệ thống.

Thao tác nhân viên được tạo

 1. Sau khi được tạo tài khoản, nhân viên sẽ nhận được email từ Upca yêu cầu xác nhận. Nhân viên cần xác nhận tham gia công ty.
 2. Đặt mật khẩu cho tài khoản.
 3. Đăng nhập trên web hoặc ứng dụng điện thoại.

Was this article helpful?