Hồ sơ nhân viên

Hồ sơ nhân viên

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Tài khoản
 4. Hồ sơ nhân viên

Chỉnh sửa

Phân quyền

 • Mỗi người dùng đều có thể chỉnh sửa những thông tin cơ bản trong hồ sơ của bản thân.
 • Người dùng ở phân quyền cao hơn có thể chỉnh sửa thông tin của phân quyền thấp hơn:
  Ví dụ:
  • Admin chỉnh sửa hồ sơ của quản lý hoặc nhân viên. ✔
   Admin chỉnh sửa hồ sơ của một đồng nhiệp mang quyền truy cập Admin. ✘
 • Đối với phân quyền quản lý, bạn chỉ có thể chỉnh sửa hồ sơ của các nhân viên thuộc trong phạm vi chi nhánh mà bạn quản lý.

Lưu ý: Bạn KHÔNG thể chỉnh sửa phân quyền của chính mình.

Thao tác chỉnh sửa hồ sơ

 • Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ của bản thân bằng cách nhập chọn vào hình đại diện bên góc trên phải màn hình. Sau đó, bạn nhấp chọn vào mục Hồ sơ.
 • Khi bạn muốn chỉnh sửa hồ sơ cho một người khác thì bạn hãy vào mục Nhân viên từ giao diện Tổng quan và giao diện sẽ hiển thị danh sách nhân viên trong hệ thống. Cuối cùng là nhấp chọn vào nhân viên bạn muốn chỉnh sửa.

Was this article helpful?