Thay đổi thông tin công ty

Thay đổi thông tin công ty

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Thông tin công ty
  4. Thay đổi thông tin công ty

Bạn có thể đi đến mục nào bằng cách chọn vào ảnh đại diện bên góc trên phải màn hình và chọn vào mục Tài khoản.

Thông tin cơ bản của một công ty bao gồm:

  • Tên công ty.
  • Email công ty.
  • Mã số thuế.
  • Số điện thoại.
  • Địa chỉ công ty.
  • Địa chỉ nhận hoá đơn.

Trong phần này email công ty sẽ không được chỉnh sửa để thay đổi, các mục khác được quyền thay đổi.

Thay đổi mật khẩu

Khi chủ công ty muốn thay đổi mật khẩu tài khoản của mình mà không cần phải thông qua việc hệ thống gửi mail.

Bước 1: Nhập mật khẩu cũ.

Bước 2: Nhập mật khẩu mới.

Bước 3: Xác nhận lai mật khẩu.

Xoá tài khoản công ty

Khi chủ công ty họ nghĩ rằng công ty của họ sẽ không sử dụng phần mềm UPCA trong tương lai thì họ có thể xoá tài khoản công ty bằng nút này, đồng nghĩa với việc mọi người dùng trong hệ thống và các thông tin khác sẽ bị xoá ngay lập tức.

Was this article helpful?